เนื้อหา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพนทราย

สังกัด สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

1.รางวัลผลงานดีเด่นระดับจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

    

2.รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับเขต10

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

3.รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ

วันที่  27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

Copyright 2011 เทศบาลตำบลโพนทราย. สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-660966
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free